FLORISAL SATU MARE – Comunicat

0
417

Aducem la cunoștință tuturor cetățenilor din municipiul Satu Mare , cât și persoanelor juridice și instituțiilor publice faptul că din data de 31.12.2019 a încetat prin expirarea duratei, contractul de delegare al serviciilor de salubrizare nr. 462/ 2005. Începând cu 01.01.2020 , autoritatea publică locală a atribuit în conformitate cu prevederile legislative, către Societatea FLORISAL SA, prestarea serviciului de salubritate menajeră, în urma finalizarii procedurilor de achiziție publică, prin încheierea unui nou contract de prestări servicii publice de salubrizare pentru o durată determinată temporară. Începând cu aceeași dată, conform prevederilor din contractul de prestări servicii publice de salubrizare în municipiul Satu Mare, aprobat prin HCL nr. 245 / 19.11.2019, persoanele fizice, persoanele juridice și instituțiile publice au obligația precolectării selective a deșeurilor municipale pe două fracții (umed – uscat), în recipienți de precolectare existenți. Detalii privind graficele de colectare a celor două tipuri de deșeuri menajere precum si programele de colectare puteți găsi pe www.florisal.ro. Conform celor de mai sus si prevederilor legislative, noile tarife pentru colectarea separată a deșeurilor pe două fracții sunt : PERSOANE FIZICE 1. Colectarea separată, transportul, deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă (deşeuri reciclabile) conform art. 17 alin. 1), lit. a) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru persoane fizice = 2.72 lei/pers/lună 2. Colectarea, transportul, deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deşeuri menajere), pentru persoane fizice = 9.2 lei/pers/lună PERSOANE JURIDICE ȘI INSTITUȚII PUBLICE 3. Colectarea separată, transportul, deşeurilor de hârtie, metal, plastic şi sticlă (deşeuri reciclabile) conform art. 17 alin. 1), lit. a) din Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor, pentru persoane juridice = 32 lei/mc; 4. Colectarea, transportul, deşeuri destinate a fi eliminate prin depozitare (deşeuri menajere), pentru persoane juridice = 80 lei/mc. Tarifele nu conțin TVA.

Lasă un răspuns