In judetul Satu Mare au fost strânse 700 mc de gunoaie

0
214

Propunerea prefectului judeţului înaintată Colegiului Prefectural din luna aprilie privind demararea la nivelul întregului judeţ a unei acţiuni de identificare şi salubrizare a locurilor afectate de depozitări necontrolate a deşeurilor, cu implicarea autorităţilor locale şi a beneficiarilor de ajutor social în activitatea de curăţenie, a fost adoptată de forul consultativ.  Drept urmare, în toată această perioadă, pe întreg teritoriul judeţului Satu Mare au avut loc activităţi de igienizare şi salubrizare, finalitatea acestora fiind un mediu mai curat, şi mai sănătos dar şi comunităţi  îngrijite, atractive pentru locuitori dar şi pentru vizitatori sau turişti.

Prin Ordinul 188/17.05.2021 prefectul Altfatter Tamás a dispus constituirea comisiei mixte pentru organizarea activităţii de verificare şi monitorizare a desfăşurării activităţilor de curăţenie pe raza unităţilor administrativ-teritoriale de pe cuprinsul judeţului Satu Mare în perioada 17.05.-01.06.2021, iar pentru obţinerea unor rezultate bune, prefectul a implicat în coordonarea acestei acţiuni Comisariatul Judeţean al Gărzii Naţionale  de Mediu şi Agenţia Judeţeană de Plăţi şi Inspecţie Socială.

În baza prevederilor Legii nr. 416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat, persoanele apte de muncă din familiile pentru care se asigură venitul minim garantat vor efectua lunar, cel mult 72 de ore, la solicitarea primarului, acţiuni sau lucrări de interes local fără a se putea depăşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienă a muncii.  Acţiunea demarată de Instituţia Prefectului are şi scopul de a verifica modul în care primăriile din judeţul Satu Mare au întocmit un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pe care beneficiarii de ajutor social trebuie să le presteze, respectiv dacă şi sub ce formă ţin evidenţa efectuării acestor ore, obligaţii prevăzute de Legea venitului minim garantat.

Bilanţul acestei activităţi, care se înscrie între evenimentele locale demarate de instituţii şi alte organizaţii pentru a sărbători, ca în fiecare an pe data de 5 iunie Ziua Mondială a Mediului, se prezintă astfel: au fost implicate toate primăriile din judeţul nostru, cu participarea a peste 800 de persoane apte de muncă dintre beneficiarii de prestaţii sociale dar şi cu participarea a 250 persoane din cadrul aparatului de lucru al primăriilor şi a mai mult de 500 voluntari;

– a fost colectată şi predată spre eliminare conform legii sau reciclare o cantitate de peste 700 mc de deşeuri prin operatorii de salubrizare;

– au fost igienizate locaţii precum văi, drumuri comunale şi judeţene, parcuri, şanţuri şi rigole, depozite ad-hoc identificate, maluri de bălţi şi lacuri, târguri, păduri dar şi zone centrale sau de agrement din unele comunităţi.

Prefectul Altfatter Tamás mulţumeşte primarilor care s-au implicat şi care au transformat această acţiune într-una reuşită, multe zone şi locaţii din judeţ şi-au redescoperit valoarea estetică şi atractivitatea printr-o simplă activitate de ecologizare.

”Trebuie să mergem mai departe – vom permanentiza această activitate şi solicit tuturor primăriilor să nu transformăm o obligaţie legală – munca în folosul comunităţii a beneficiarilor de prestaţii sociale – într-o formalitate birocratică, doar pe hârtie. Sunt bani publici, cei apţi de muncă au obligaţii. Am dovedit că se poate şi că obţinem rezultate.”

Lasă un răspuns